Để xem tên đường phố Sài Gòn xưa và nay, mời vào trang web:

http://nguyentl.free.fr/html/sujet_noms_rues_saigon_vn.htm

 

SÀI GÒN THỜI THUỘC PHÁP

BẢN ĐỒ SÀI GÒN NĂM 1928
BẢN ĐỒ SÀI GÒN NĂM 1928

SÀI GÒN NĂM 1965

1. XE NGỰA

2. BƯU ĐIỆN CHỢ LỚN

3. CON ĐƯỜNG NHỎ BÊN HÔNG NHÀ HÁT LỚN

4. ĐƯỜNG ĐỒNG KHÁNH CHỢ LỚN

5. ĐƯỜNG LÊ LỢI

6. ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔN

7. ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG ĐOẠN QUA QUẬN 4

8. ĐƯỜNG TẠ THU THÂU

9. ĐƯỜNG THỐNG NHẤT

10. GÓC NGUYỄN CƯ TRINH - CỐNG QUỲNH

11. GÓC TỰ DO

12. GÓC LÊ LỢI

13. GÓC DUY TÂN - THỐNG NHẤT

14.15. NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

16. ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG

17. RẠP REX

18. TRUNG TÂM SÀI GÒN NHÌN TỪ BỜ SÔNG