NGƯỜI ĐÀN VĨ CẦM.1980
NGƯỜI ĐÀN VĨ CẦM.1980
CHÂN DUNG NHÀ THƠ.2008
CHÂN DUNG NHÀ THƠ.2008
TRÂU - 1985
TRÂU - 1985
ĐỐI DIỆN.1989
ĐỐI DIỆN.1989
TỰ HỌA .1985
TỰ HỌA .1985
BÃI TRĂNG NGÀN - 1971
BÃI TRĂNG NGÀN - 1971
NGƯỜI VÀ CHIM - 1990
NGƯỜI VÀ CHIM - 1990
NHÀ DỐC NAM GIAO - 1974
NHÀ DỐC NAM GIAO - 1974
ĐỐI MẶT - 1974
ĐỐI MẶT - 1974
NGƯỜI - 1972
NGƯỜI - 1972
CÔ GÁI VÀ MẶT NẠ TUỒNG - 1989
CÔ GÁI VÀ MẶT NẠ TUỒNG - 1989
EM BÉ VÀ TRÂU-2014
EM BÉ VÀ TRÂU-2014